Bu, Jingjing, Pan Jiang, Xiaoli Cui, Hongyan Zhou, and Fengxia Han. 2020. “Application Values of Prenatal Screening and Non‑invasive gene Sequencing in Fetal Birth Defects”. Pakistan Journal of Medical Sciences 36 (7). https://doi.org/10.12669/pjms.36.7.2290.